Nasi kooperanci

Firma BEMBE Polska to nie tylko doświadczenie nabyte poprzez wieloletnią praktykę to również długotrwała współpraca z europejskimi liderami w tej branży.

Nasze kontakty z firmą BEMBE PARKETT to wzajemna wymiana doświadczeń, technologii współpraca wykonawcza i pomoc produkcyjna. To również eksport i import.


OTO ADRESY :

BembeParkett_Logo.jpg   www.bembe.de - nasz główny partner w zakresie parkiety i podłogi